Site Loader

Når den neste ferien skal planlegges for de som skal ut på jakt og fisketurer er det viktig og sette seg inn i tiden for de forskjellige jaktsesongene her i landet. Alt er jo avhengig av når sesongene avholdes og man får håpe man klarer og få satt opp ferien til disse tidene. For det er strenge krav som må følges nåe det gjelder de forskjellige jakttypene som finnes.

Elgjakt

Den jakta som er mest utbredt her i Norge er nok uten tvil elgjakta, under denne jakta blir det felt rundt 30 000 elg årlig. Men enkelte år kan dette antallet variere en del, det kommer av hvor stor bestanden er for det året jakten skal foregå. Dette er fordelt på noe over 300 kommuner hvor hver kommune har sin fastsatte jaktkvote som de skal fylle.I den senere tiden er det kommunene selv som får fastsette kvoten innen kommunen, dette for at de skal ha mere selvbestemmelse og kontrollere den lokale elg stammen ut fra lokalkunnskap. Kvotene blir delt opp i antall dyr, alder og kjønn, dette gir jo jegerne en god del restriksjoner under jakta men det må til for og holde bestanden på ett ønsket nivå.Det har vært Hedmark som har hatt rekorden helt siden 1950 tallet, men Nord Trøndelag tok over tittelen i fjor. De har jo konkurrert i mange år om nettopp denne tittelen. Elgjakta er en stor begivenhet for de som er jegere, og det er viktig å være tidlig ute for og kunne bli med i et jaktlag i de mest populære områdene så god planlegging er viktig.Dette er en jaktform som passer for de fleste bare man fyller kravene til alder og at man har bestått jegerprøven, dette kan bli en flott opplevelse for hele familien.Man er i dag bekymret over att antallet jegere synker drastisk, man er avhengig av ett vist antall jegere for at de skal kunne klare å holde bestanden nede. I noen områder er smertegrensen allerede nådd når det gjelder antallet elg, så nå holdes mye flere jegerprøver kurs en tidligere for å fylle opp med jegere.

Jakt typer

Når det gjelder elgjakt blir det brukt noe ulike jakt typer. Jakt med hund er en av de som er ganske mye brukt. Det er to måter og bruke hund i jakta på, den ene måten løper hunden fritt og får teft på elg det kalles å få los. Da står som regel elgen helt stille og da blir det opp til jegeren og komme nært nok til å kunne skyte dyret.I den andre varianten bruker man bånd og da blir det en form for smyg jakt og jegeren smyger seg innpå elgen. Posterings jakt blir også brukt ganske mye, hvor man får tildelt sitt sted hvor man da sitter og venter på elgen kommer nært nok. Elgkjøttet er en populær kjøtt-type som det betales godt for, så det kan jo komme inn litt ekstra penger i feriekassa om man klarer og felle en elg eller to under turen.

Innleggsforfatter: Li